Zapiszcie się już dziś

Imię i nazwisko żony
Imię i nazwisko męża
Email żony
Email męża
Adres zamieszkania
Miejscowość zamieszkania
Kraj
Numer kontaktowy
Data Państwa ślubu
Imiona i wiek Państwa dzieci
Państwa znajomi na Programie
Krótka charakterystyka
Inne kwestie
Skąd Państwo wiedzą o Programach?
Na który Program chcą się Państwo zapisać?
Ja+Ty=My
My+Rodzina /dla małżonków, którzy przeżyli Program 1/
Zgoda na zdjęcia (nieobowiązkowa):
Zgoda na przetwarzanie danych:

Podając swoje dane i adres mailowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kurię Biskupię Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (Administrator danych). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, a dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
Administrator danych przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności. Ma Pan(i) prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych, w trybie i na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.